Co se skrývá v podzemí?

Co se skrývá v podzemí?

Schody do jiného světa

Neobjasněnost této otázky trápí mnoho lidí. Jedná se o jedno z nejprodiskutovanějších témat posledního desetiletí. Pokud bychom se drželi dosavadních zpráv a svědectví, tak můžeme téměř s jistotou říci, že se tam dole něco skrývá. Jeden z pracujících při průzkumu narazil na velký hladký kámen, který byl k jeho udivený celkem lehký. Dokázal ho prý absolutně bez pomoci jakékoliv techniky odtáhnout a odkrýt, co skrýval. Hrubě vytesané schodiště, které nebylo součástí podzemního komplexu a nešlo ani o žádnou šachtu. Ze zvědavosti udělal pár kroků vpřed. Podle výpovědi zahlédl nějakou postavu, která se rychle blížila jeho směrem. Dělník se dal na útěk a dalšího dne přišel i s kolegy na ono místo. Chodba byla zasypána. Všichni se shodli, že si buď celou historku vymyslel anebo se tu děje něco neobvyklého. Bez techniky bylo prý zcela nemožné tento vchod zasypat přes noc.

 

Záhadná jeskyně

Psal se rok 1992, když se speolog Russel Burrows vypravil do jednoho údolí probádat zvláštní jeskyni. Při vstupu se pod ním propadla země a záhy se ocitl v neprobádaném komplexu plném zajímavých maleb. Při bližším ohledání si povšiml, že se jeskyně větví do jedné chodby, jež byla ručně vytesána. Na jejím konci se celý komplex rozděloval do několika místností, některé byly zasypány, ovšem ne všechny. To, co v jedné spatřil, ho prý naprosto ohromilo. V místnosti se nacházely kamenné stoly a stoličky, připomínající spíše hrubě opracované kulaté kameny, s jednou hladkou stranou. Po celé místnosti se válely lidské kosti. Šlo o rituální místo. Mohou za ztrátu některých lidí humanoidní tvorové, které s námi provádějí nejrůznější rituály? Podle speologa muselo jít o nějakou komunitu.

 

Další místnost zakrývala deska s nápisy v neznámém jazyce. Uvnitř objevil sarkofág a kolem spoustu primitivních zbraní a pomůcek, keramických nádob a sošek. Místnost pokrytá lidskými ostatky, stěny pomalované nebeskými loděmi, nebo mapa hvězdné oblohy, to je jen malý výčet toho, co bylo roku 1992 objeveno.

 

Do jeskyně se vydala i vědecká expedice, které nalezla pouze nástěnné kresby, nic z toho, co speolog popisoval po svém návratu, se druhého dne nenalezlo. Je možné, že se někdo snažil zakrýt stopy, aby mohl nerušeně odpočívat pod zemským povrchem? Brazilští domorodci tvrdí, že hluboko pod povrchem země žijí tvorové podobní lidem, až na modrou kůži a platinové vlasy. Prý žijí v nezmapované části džungle v podzemním městě.

 

Autor: Patrik Chlumecký

Diskusní téma: Co se skrývá v podzemí?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek