Démoni lesů

Démoni lesů

Vítr si pohrával s opadaným listím mezi stromy. Ve vzduchu se vznášela nejistota a obavy, které sahaly daleko za Heldrickovo zkušenosti. Stál naprosto nehnutě a pozoroval mlhavé končiny. Jeho bílý vous vlál po směru větru. Byl plný očekávání a cítil, že něco není v pořádku. Znal toto území od jak živa, ale dnes to bylo jiné. Les upadl do mrtvolného ticha a zahalen smutkem skrýval hrozivé tajemství. Zezadu se mlčky přiblížil jeho dlouholetý přítel Barbados.

 

„Co se děje Heldricku?“ optal se a přistoupil k němu z jeho pravice.

 

Heldrick pozvedl svou ruku na znamení tichosti a nadále sledoval mlhavý opar plazící se po okolí. Upřeně zíral k jednomu místu a plný očekávání se neodvážil pohnout. Barbados vytušil, že se něco děje a snažil se v nepropustné mlze objevit, alespoň nepatrný náznak čehosi, co jeho přítele trápí. Bohužel nic neviděl. Heldrick je velkým bojovníkem a jeho pozorovací schopnosti nelze podceňovat. Byl vybaven darem slyšet a vidět věci dříve, než ostatní a Barbados to dobře věděl. Okolní les poskytoval potravu a úkryt pro jejich lid ale i útočiště pro mnoho osadníků, kteří se snažili stejně jako oni přežít v těchto nemilosrdných dobách.  Z těchto důvodu museli být neustále připravení.  

 

„Něco se blíží,“ konečně prolomil Heldrick nepříjemně dlouhé ticho, ovšem svůj pohled neodvrátil. Barbados si všiml, že jeho ruka klesla k meči a pevně ho sevřela.

 

„Cítím to, ten les něco skrývá. Měl by si upozornit ostatní Barbadosi. Nemyslíš, že je to trochu předčasné?“ pokusil se oponovat, ale předem věděl, že úplně zbytečně.

 

„Cožpak ti není divné, kam se vytratily všechny zvuky lesa? Ptáci nezpívají, nepraskají větvičky pod kopyty zvěře, jen ten mrtvolný zápach..... ten jediný tu zůstal.“

Barbados se ještě jednou pokusil prozřít skrze mléčný opar, ale naprosto bez úspěchu. Nic neviděl, necítil a dost možná že i zaslechl pípnutí ptáka zachyceného v korunách stromů.  Pomalu se odvrátil od Heldricka a připravoval si prohlášení, kterým ostatní přesvědčí o ostražitosti a naléhavosti celé situace podložené Heldrickovým pozorováním či pocitem. Mohl udělat tak tři, možná čtyři kroky, když v tom zaslechl zvuk čepele. Barbados se okamžitě otočil a připravil si svůj luk, jímž by dokázal sestřelit hraboše uvězněného v pařátech orla. Přiskočil k příteli a namířil do míst, kam se neustále díval.

 

„Vím, že se k nám něco blíží Barbadosi a není to dobré. Věřím ti,“ opáčil a stoupl si pevně k němu, jako už v mnoha předchozích bitvách, kdy společně bojovali za svou čest a život svých rodin.

 

Barbados si tolikrát přál mít jeho vlastnosti a dnes tomu nebylo jinak.

Autor - Patrik Chlumecký

 

Co Heldricka celou dobu trápí? Komu patří mrtvolný zápach linoucí se z lesa? Je jejich osada v nebezpečí? Všechno se dozvíte v dalším pokračování.

 

Druhý díl nalezneš zde

Třetí díl nalezneš zde

 

Čtvrtý díl - 20.3 - 2013

Poslední díl - 20.4 - 2013