Islandský jezerní démon

Islandský jezerní démon

"Ostrov ledu a pozdezmního ohně", jak bývá Island někdy nazýván, je od nepaměti semeništěm nejrůznějších legend. Lidový folklór oplývá mnohými pověstmi o tajemných tvorech, kteří stále unikají pozornosti vědy. Záhadná stvoření ze staroislandských ság však přecejen nemusí být pouhými pohádkami z bohatého bájesloví. V jednom z ostrovních jezer je totiž již několik století pozorována podivná obluda, která naposledy rozvířila odborné debaty kryptozoologické obce začátkem tohoto měsíce... Kryptid, který podněcuje veřejný i odborný zájem, byl v jezeře monitorován 2. února 2012. Na mezisíti se objevilo jeho video, natočené místním filmařem a očitým svědkem Hjotorem Kjerulfem.