Jak se staví náboženství k exorcismu?

Jak se staví náboženství k exorcismu?

 

Starověká náboženství

Teze o posednutí člověka zlým duchem je stará jako lidstvo samo. Hinduismus, judaismus, helénská kultura, šamanismus. Věrouka těchto náboženství obsahuje vždy nějakou pasáž o exorcismu. Staří Indové například věřili tomu, že jde o velmi pozitivní záležitost, protože do posedlého vstupuje duch bohyně Kálí.

 

Křesťanství

Nový zákon obsahuje několik sekcí, kde Ježíš Kristus vystupuje jako vymítač ďábla nebo obecně zázračný léčitel. A nejen on, zázračnou mocí byli totiž nadáni i jeho nejbližší následovníci. Dnes už sice tato záležitost ve všeobecném povědomí není a sama církev o ní beztak mnoho nehovoří, ale ke křesťanství nepochybně patřil od jeho počátku i exorcismus. V dnešní době je stále ještě okrajovou součástí katolické liturgie a tradici má v této záležitosti i víra pravoslavná. Jednotlivé protestantské církve ve valné většině ale exorcismus nepraktikují.

 

Je dokonce běžné, že biskup jednoho ze svých podřízených kněží jmenuje do hodnosti exorcisty. Tento kněz pak na území celé diecéze (tj. obvodu působnosti toho kterého biskupa) praktikuje takřečený "velký exorcismus". Z českých "vymítačů" je známým například římskokatolický kněz Cyril Vojtěch Kodet.

 

Islám

I toto náboženství od jeho počátků provázelo téma exorcismu. Prorok Mohamed podobně jako Ježíš Kristus často léčil posedlého ďáblem. Korán hovoří kromě ďábla či démona i o džinovi, zrozenci ohně, který může rovněž člověku výrazně uškodit.

 

Buddhismus

Na Srí Lance jsou dodnes používány náboženské texty, zvaní paritty, které prý sepsal sám Buddha a které mají za úkol ochránit člověka před zlými silami a nebezpečím. Náboženské rituály spojené s exorcismem jsou i zde naprostou samozřejmostí.

 

Taoismus

I do této věrouky patří vymítání ďábla, specifikem je také jakési "čištění" prokletého obydlí. Taoističtí kněží mají také, podle toho, do kterého řádu náleží, moc nad určitým druhem démonů.

 

Exorcismus a psychiatrie

Co se psychiatrů týče, ti se jednoznačně shodnou. Žádní zlí duchové neexistují! Podle jejich filosofie totiž jde o pouhou duševní poruchu, která buď je či není léčitelná (schizofrenie, deprese apod.). Exorcistům psychiatři vyčítají negativní vliv na pacienta, který občas po úspěšně provedeném procesu vymítání náhle umírá. Ateisté mají náhled na věc velmi podobný. Zlí duchové neexistují, jsou totiž jen fikcí vzniklou následkem duševní poruchy.

 

Autor: Marek Veverka

Diskusní téma: Jak se staví náboženství k exorcismu?

Krádež

Autor | 17.09.2012

Za tento článek mi nebylo dodnes zaplaceno! Majitel webu tento článek ukradl a nyní se jím velkolepě kochá!

Přidat nový příspěvek