Jak vznikl Stonehenge.

Jak vznikl Stonehenge.

Stonehenge

Stonehenge - Kdo by neznal tyto kameny, avšak jak byly postaveny?
Jedna legenda tvrdí, že Merlin přikázal přemístit Stonehenge z Irska z hory Mount Killaraus, kde byla postavena obry. Na přemístění bylo údajně posláno 15 000 rytířů, kteří cestou zotročili 7 000 irů. Když však došli k cíli, nevěděli jak kameny pohnout, a tak Merlin použil kouzla a kameny přepravil na jejich současné místo. Poté tam měly být uloženy ostatky Ambrosia Aureliana, Uthera Pendragona a Konstantina III. Kameny této stavby měly mít, také léčivé účinky. Zajímavé je, že odborníci tuto možnost považovali za směšnou, ale během posledních let bylo kvůli této legendě zahájeno hned několik výzkumů.

Druhá legenda tvrdí, že kameny přenesl ďábel. Jeden mu údajně upadl do řeky Avon, ale zbytek kamenů donesl na místo a zakřičel: "Nikdo nikdy nezjistí, jak se sem ty kameny dostaly!" Kousek od něj byl však mnich, který ho slyšel a odpověděl: "Tak to si jenom myslíš!" A obr po něm hodil jeden z kamenů, který se mu zaryl do paty, tzv. Patní kámen, který tam stojí do dnes.

Jednou z nejznámnějších legend je, že Stonehenge bylo postaveno druidy, nejvyššími keltskými kněžími, kvůli jejich rituálům. Vědci ovšem dokázali, že stonehenge zde leží tísíce let před tím, než druidi žili.

Jestli je některá legenda pravdou, už se asi nedozvíme. Ale kdo ví, možná ano.


Ondra Kytlica