Legendární Golem – víme, kde byl skryt?

Legendární Golem – víme, kde byl skryt?

 

halloween bats M letterysteriózní legenda o golemovi z města pražského je stále aktuální a asi ještě dlouho zůstane. Nikdo s jistotou neví, zdali je pověst založena na pravdě. Tajuplné židovské báchorky a staré spisy jednoznačně vypovídají o skutečnosti této umělé bytosti, jehož oživení spočívalo ve vložení šému. Nově objevené skutečnosti nás zavádějí do nenápadné a doposud opomíjené pražské ulice U Milosrdných, že by se podařilo konečně objevit důkaz o existenci golema? 

 

Tajuplný hebrejský rukopis

Za okny se odehrávalo krvelačné dějství první světové války. Tu a tam vybouchnul granát, div se nevysypaly okenní tabule. Ovšem to dva muže sedící u zažloutlého rukopisu nikterak nevzrušovalo. Ani na malou chvíli si nepřipouštěli mrtvolně nasáklou atmosféru nejbližšího okolí a nemohli své oči od desky stolu odtrhnout. Co skrýval záhadný svazek? Hebrejské rukopisy, do nichž nahlížel německý novinář židovského původu E.E. Kisch a jeho přítel, v sobě nesly informace o největším tajemství rudolfínské doby. Narazili na sebe ve službách rakousko-uherské vlády v malé vesničce Wola Michova u Maďarsko-haličských hranic. Téhož dne, sedíc u dřevěného stolu, ve spěchu opisoval, některé pasáže z knihy, jež jeho přítel zakoupil v polském městě Przemyślu. V textu se nachází popis legendárního hliněného robota. Je v ní vše od vzniku až po jeho ukrytí. Z knihy jednoznačně vyplívá, že tělo golema za žádných okolností nespočívá ve Staronové synagoze, jak se traduje, nýbrž v části dnešního Josefova.

 

Kde golem leží?

Záhadolog Ivan Mackerle, který se záhadou kolem golema zabývá přes třicet let, věří, že jeho stopa vede na jedno ze tří pražských míst. Buďto bude legendární obr ukryt na židovském hřbitově, kam by mohl být ukryt v letech 1883 při vyklízení Staronové synagogy. Druhá varianta, jež je nejméně pravděpodobná směřuje k místu dnes již zaniklému židovskému hřbitovu poblíž žižkovského televizního vysílače, tedy na Šibeničním vrchu. Nejžhavější stopou však zůstává ulice u Milosrdných.

 

Zpátky do minulosti

Ještě dříve než se vydáme na dech beroucí výpravu po hmatatelných důkazech o existenci bájné bytosti, tak se společně vraťme do dávných časů 16. století. Jistý Jehuda ben Becalel (Rabbi Löw) díky kabale vytvořil se svými žáky umělou hliněnou bytost bez vlastní vůle. Nazvali ji golem. Tento hliněný subjekt byl zhotoven na ochranu lidu ze Židovského města před útiskem křesťanů. Podle spisu Zázraky maharala došlo ke stvoření golema v letech 1580. Můžeme však této informaci důvěřovat? Judel Rosenberg jako první vydává v roce 1909 dílo, které pojednává o existenci golema. Podle jeho slov jde o doslovný přepis hebrejských textů psaných zetěm samotného Jehudy Izákem Katzem. V textu se píše o magickém šému, který má tu moc golema oživit. Jestli jde o skutečný překlad hebrejského důkazního materiálu, nebo o smyšlenou legendu pana Rosenberga, to se už nikdy nedovíme, ale o to větší vzrušení se v tomto bádání skrývá.

 

Tajemná půda

Nadále se dozvídáme, že se Rabbi Löw v roce 1593 rozhodne s golemem skoncovat pro jeho nezvladatelnost a urputnou divokost. V knize se píše, že své poslední okamžiky ničivé slávy prožil v Staronové synagoze. Právě tam byl podle údajů vyhlášen přísný zákaz vstupu. Byly zde strženy schodiště a za golemem se podle pověsti na dobro uzavřela cesta ke vzkříšení. Historikové se domnívají, že jde o smyšlenou legendu, která se neopírá o žádná fakta. Ovšem proč tedy je na půdu Staronové synagogy uvalen zákaz vstupu do dnešních časů? Je zde snad ukryt klíč k záhadě golema?

 

Dvě výpravy do hlubin synagogy

Za celou dosavadní historii se podařilo dvěma lidem získat povolení k prozkoumání tamních prostor. Ve dvacátých letech se na půdu synagogy dostal Kisch a o 60 let později záhadolog Mackerle i se svou výpravou. Bylo použito geologického radaru, který měl napomoct k odhalení jakékoliv anomálie, však bezúspěšně. Golem nalezen nebyl. Staronová synagoga je nadále opředena velkým tajemstvím. Pokud se podíváme do této problematiky trochu hlouběji, tak odhalíme další zajímavost, jež je ukryta v opakujícím se 92. žalmu při bohoslužbách. Tato tradice je zachovalou památkou na rabínova kázání, které bylo z důvodu golemova běsnění přerušeno.

 

Jde o člověka?

Podle Mackerleho nemusí nutně jít o hliněný stroj, nýbrž o člověka. Legenda je dlouhé věky vyprávěna a omílána, někde mohla sejít na vypravěčské scestí a mohla tudíž vzniknout ze zcela reálné příhody. Podle jedné nepodložené teorie mohlo ve skutečnosti jít o psychicky narušeného jedince mohutné postavy. Zmiňovaný rabín mu prý musel pravidelně podávat uklidňující lék ve formě rostlinné drogy a právě odtud mohla vzejít zkomolenina magického šému, jenž zastavoval golemovo běsnění. Po jeho smrti byl podle pověsti zakopán v pražském Židovském městě, tím se rabín vyhnul rozníceným křesťanům. Pokud se tato teorie zakládá na pravdě, tak by se Mackerle nepohyboval daleko od pravdy jen s tou změnou, že se nehledá stroj, ale ostatky člověka. Rabbi Löw byl velmi vzdělaným člověkem s rozsáhlými vědomostmi tajných nauk, proto se nedá úplně vyloučit, že jedincem nemohl být právě stroj, kterého se pokusil sestrojit a záhy ho raději zničil a ukryl na bezpečné místo. Jenže v tom je ta záhada, že nikdo pořádně neví kde ve skutečnosti hledat.

 

Záhadná vize

V roce 1999 byl záhadolog Mackerle kontaktován Indonésanem Teddym Sunardim, který studoval právo na Karlově univerzitě. Sunardi Mackerlemu vypověděl, že mývá už od svého útlého dětství velmi podivné sny. Prý se týkají pro něj neznámých míst, kde se na náměstí tyčí sloup. Architektura mu připomíná nějaké evropské město. Podle nákresů jeho matka rozpoznala Staroměstské náměstí. Následně byly identifikovány i další pražská místa jako třeba staré pražské Židovské město a to dokonce ještě před jeho rozsáhlou rekonstrukcí na konci 19. století. Mladík je nemohl znát, jelikož své dětství prožil ve své zemi daleko na východě. Podle jeho tvrzení je nikdy neviděl ani na fotografiích či jiných zaznamenaných médiích. Teddy byl podroben testu dr. Bečkové. Jeho znalosti se vyrovnali historikům zajímajících se o tuto část minulosti. I když nebyl ve všech odpovědích stoprocentní, tak šlo o pozoruhodné výkony.

 

Mluvil s mrtvými

Sunardi pokračuje v tajuplných výpovědích a deklaruje, že ve svých snech dokonce rozmlouvá s kolemjdoucími, mimo jiné i s pražským rabínem Jakubem Šmilesem. V jednom z mnoha snu mu několikrát prozrazuje tajemství o golemově skrýši, která má být v pražském Josefově, kde dojde za 60 dní k úmrtí. Podle jednoduchého propočtu vycházel den na 31. července 1999, kdy doopravdy v domě č. 849/6 přišel jeden muž o život. Mackerle se okamžitě vydává do pražské ulice U Milosrdných a pouští se i se svým týmem do rozsáhlého pátrání i s pomocí geologického radaru. Kýžený výsledek se nedostavil a golem nadále zůstává neobjeven, ale přišlo se na to, že dům leží v těsné blízkosti dávné Cikánské uličky, o které se v rukopisech zmiňoval i samotná Kisch. Je možné, že výzkumníci minuli tělo golema jen o několik málo metrů anebo jde o ostatky dávno pohřbeného člověka přezdívaného golem? Legenda tak nenašla své rozluštění a stále patří a na dlouhá léta ještě patřit bude do tajuplného mračna s přízviskem česká záhada.

 

Autor - Patrik Chlumecký

Diskusní téma: Legendární Golem – víme, kde byl skryt?

legenda o golenovi

Jiří | 25.11.2018

Jak je možné uvěřit pravdu že golem byl já jsem
si myslel že to je nesmysl ale není

mluvil s mrtvími

Kaja Bačík | 24.06.2014

je to pravda ze mluvil s mrtvími ale jakej obr na zibovskem hrobisti! a tajemnej obr :D

Doplnění ke článku o golemovi

Petr Koutský | 16.08.2013

Co se týká zmíněných informací o golemovi v mém někdejším článku, čerpal jsem přímo od Ivana Mackerleho. Bohužel Ivan již k pátrání po této záhadě nepřispěje. Text na těchto stránkách jsem objevil až náhodou poté - zdá se, že jsme zpracovali nezávisle na sobě téměř ve stejnou dobu zajímavé téma, které na to čekalo :-).Ještě víc věcí se tam bohužel nevešlo.

původ článku

Eva | 23.05.2012

Článek pochází z časopisu Enigma čísla 3 a roku 3011.
Jeho původní název je: Byl golem ukryt v pražské ulici U Milosrdných?

A skutečným autorem je Petr Koutský!

PS. Krást se nemá!

Re: původ článku

Patrik Chlumecký | 11.06.2012

Zdrojů bylo vícero a v článku nenaleznete ani jedinou větu, která by byla doslovně opsána z jakéhokoliv z nich, tím pádem se nejedná o článek nikoho jiného, než můj. I pan Petr Koutský z něčeho musel čerpat a zdroj neuvedl. Autorem tohoto článku jsem pouze já a ne žádný pan Koutský. A pokud mne chcete napadat z plagiátorství, tak si nejdřív nastudujte, co to znamená.

Re: původ článku

Jiří | 25.11.2018

Já jsem nechtěl nikomu nic ukrást ale dostat informaci protože
chci napsat o tom knihu jsem spisovatel

výte?

p.nes.mGr hrubá | 15.05.2012

golem je velká historická památka a byl skryt ale kde tak to opravdu nevím.dekuji

GOLEMOVA SMRT

PETR | 15.05.2012

JE TO PEKNE TRAPNÉ"!!!!!!

Re: GOLEMOVA SMRT

kája Bačík | 01.07.2014

sam si trapnej, bít tebou bi sem si nezahraval!! kdybych žil tak bych mu prikázal aby te zabil!!!

Re: Re: GOLEMOVA SMRT

Jiří | 25.11.2018

Jak to myslíš že by mě zabil já jsem nechtěl tobě ublížit ale
informovat o tom

Přidat nový příspěvek