Magie afrického kontinentu

Magie afrického kontinentu

 

Druhy magie řadíme do několik podskupin, které jsou i lidem mimo obor známé. Jedná se například o Bílou magii, Černou magii … Avšak opomíjená bývá někdy Magie Kontinentů. Tak jako v Americe nejsou stejné tradice jako v Evropě, tak ani magie není v jednotlivých světadílech stejná. Mezi nejzajímavější magii (už především díky kultuře země) zajisté patří africká magie, ve které vlivem obrovské rozlohy tohoto kontinentu neexistuje její jednotná forma.

 

Severní Afrika

Podle jeskyních maleb můžeme usuzovat, že v nejsevernější části Afriky ležely před několika tisíci lety obrovské úrodné pastviny přesně tam, kde dnes najdeme populární Saharskou poušť. Obyvatelé uznávali jednotlivé části vesmíru, a proto zasazovali kolem oáz jednotlivé stromy tří druhů, které vesmír znázorňovaly. Byla to vinná réva, která představovala svět nad námi, poté granátovník, jež představoval zemi a fíkovník představující podzemní říši.

Národ Jorubů (dnes žijící převážně v Nigérii) prováděl rituál nazýván Ifa orákulum, při kterém používali kokosové ořechy a provádět jej mohl pouze kouzelník – muž.

Ke všem rituálům neodmyslitelně patřil tanec i masky, díky kterým mohli lidé znázornit své dějiny.

Dogoni, (dnes žijící na jižním Mali), zdobili masky v jeskyních, aby unikli očím zvědavcům a nezasvěceným lidem a maskami ochraňovali mrtvé na pohřbech proti zlým duchům. Je všeobecně známo, že jejich umělecké práce jsou oceňovány sběrateli umění po celém světě.

V Togu (dnes republika Togo v rámci Francouzského společenství) byl rituál vyhánění zlých duchů spojen s očistou vesnice. Duchy obyvatelé zamotali do listů a šlahounů a pověsili je na sloupy.

 

Střední Afrika

Střední Afrika ležící na Konžské pánvi je magii prosycená. Najdeme zde mnoho čarodějů a léčitelů, ale i různé tajné společnosti.

Jedna z nich s názvem Nsoro byla specifická tím, že její členové měli různé hodnosti, nosili tmavé masky, na kterých byly obrovské oči a při rituálech hráli na hudební nástroje.

Náčelník kmene Teke údajně mohl nahlížet do onoho světa a aby měl sílu, kolem krku nosil šňůrku s leopardími zuby.

Kmen Komo vyráběl talismany z přírodních materiálů a zdobili se pery a opasky, které vyráběli z kůry.

 

Jižní Afrika

Mezi nejznámější obyvatele jižní části Afriky patřili Zuluové, kteří mají své vlastní království nazvané Zululand, jež bylo kdysi britským protektorátem. Stavěli si kulovité domy a řadili je do kruhu obehnaného hradbou. Ve vnitřní hradbě se konaly náboženské obřady vedené kmenovými šamany. K přivolání deště zabili nebeského ptáka, kterého vhodili do jezera, aby ho nebe začalo oplakávat a spustil se tak déšť. Kafrové (potomci arabských osadníků) používali ke zbavení se svých nemocí kozy, na které své choroby přenášeli. Velice populární ve všech částech Afriky bylo předvídání budoucnosti pomocí rozhozených kůstek zvířat a mytologie kosmického hada s hlavou v nebi a ocasem ve vodách země, čímž spojoval obě části. 

 

Autor: Balicka B.

Diskusní téma: Magie afrického kontinentu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek