Mayové vynalezli cement dvě tisíciletí před námi

Mayové vynalezli cement dvě tisíciletí před námi

 

Mayové vždy vzbuzovali značný respekt mezi archeology z celého světa. Jejich kultura a pozůstatky civilizace překvapují až do dnešních časů. Ten, kdo snad o nich říká nebo smýšlí jako o kultuře, která už nemá co nabídnout, tak je buď bláhový, nebo nevzdělaný. Mayové jsou po právu považováni za nejinteligentnější civilizaci, jaká kdy obývala naší planetu. Mnoho lidí a spekulantu se domnívá, že jim s výstavbou jejich chrámů napomáhali samotní bohové (mimozemšťané). Používané nástroje, technologie a výpočty jsou moderním odrazem dnešní doby, proto je těžké uvěřit, že něco takového mohli zvládnout bez cizí pomoci.

 

Výprava do Yaxchilanu

 

Badatel a spisovatel James O’Kon se roku 1995 vydal na svou životní výpravu po řece Usumacinta. Dobrodružná expedice měla namířeno do mayského města Yaxchilan. Ten den se nelišil od těch předcházejících, kdy obdivoval přežilé pozůstalosti této nadčasové kultury. Jakmile se na vrcholcích kopců začaly zjevovat první vysoké palácové stavby, všichni úžasem oněměli a vychutnávali si tu kouzelnou atmosféru. Náhle si James O’Kon povšiml něčeho zvláštního. Útvar, který se nápadně podobal mostnímu pilíři. Ihned se se zájmem v hlase zeptal.

 

„Hej, ty dvě stavby vypadají jako poničený most, myslím, že zde Mayové postavili přechod přes řeku.“

 

„Nemožné“, odsekl archeolog, který seděl za ním a nevěnoval tomuto tvrzení žádný prostor.

 

James O’Kon se nenechal odbýt ani vysvětlením, že Mayové byli kulturou kamennou a nedisponovali žádnou obdobnou technologií, která by jim umožňovala výstavbu tak složité stavby. James O’Kon se nadále vyptával.

 

„Co to tedy je a kdo to postavil?“

 

„Jde o typické seskupení kamenů, které mělo něco značit v dobách kamenných kultur“, opětovně odsekl doprovázející archeolog.

 

Kdo byl James O’Kon

 

James O’Kon je spisovatelem, lektorem a oceněným stavebním inženýrem, který svůj život zasvětil Mayské civilizaci. Prozkoumal více jak 50 vzdálených míst a doufal, že se mu podaří pozvednout další z mnoha závojů tajemství ztracených technologií této civilizace. Byl přesvědčen, že používali stejné postupy, možná i materiály, které známe z této doby. Na svých výpravách vždy používal moderní zařízení v podobě počítačů k integraci archeologických studií a letecké snímky.

 

Impozantní mayská civilizace

 

Mayské výškové budovy byly ještě donedávna nejvyššími stavbami na planetě. První současné pokoření přišlo až s příchodem prvních mrakodrapů v USA – v letech 1885. James O’Kon ve svých knihách taktéž vypovídá o mayském vynálezu v rámci pece, který spatřil světlo světa před jeho patentováním o 2000 let později v Anglii. Taktéž hovoří o jejich schopnosti vulkanizovat gumu o celých 2600 let před Goodyearem.

Při výstavbách se mayští archeologové opírali o moderní vědu, jak jí známe z dnešních časů. Do svých staveb dokázali zakomponovat přesné astronomické matematické výpočtu. Dodnes se neví, jak to dokázali a jestli jim někdo pomáhal.

 

Mayské zajímavosti

 

·         Aktuálně nejrozšířenější zájem je o jejich kalendář, který končí v roce 2012 21. prosince.

·         Mayové dokázali opracovávat materiál tvrdší než ocel.

·         Vyráběli cement za pomocí vysokopecní technologie 1850 let před jeho patentováním.

·         Dokázali vybudovat plně fungující vodohospodářskou síť na distribuci a skladování pitné vody.

·         Výstavba nadzemních betonových cest vedoucích přes džungli.

·         Vynález vulkanizace pryže 2600 let před jejím opravdovým objevením.

·         Výstavba prvního mostu přes řeku.

 

Autor - Patrik Chlumecký

***