Nejznámější zombie v historii

Nejznámější zombie v historii
 

Nejznámější zombie v historii

Haitské ulice nejsou v podstatě odlišné od těch ostatních, jenže to by se ovšem po nich nesměli procházet zombie. Jednou z nejznámějších žen, jež vstala z mrtvých a chtěla se vrátit domů, je Felicia Felix-Mentor. Potácela se tamním nádvořím s očima plnýma hnisu. Obličej si zakrývala látkou, jelikož jí vadil sluneční svit. Lidé ji zastavovali z obav, že má zdravotní komplikace. Felicie stále opakoval, že se chce vrátit domů na farmu, kde ve skutečnosti bydlí rodina Felix-Mentorových., jimž v roce 1907 zemřela malá dcera. Že by po tak dlouhé době vstala z hrobu a teď se jí zachtělo rodinné lásky? Manžel si byl jistý, že jde o jeho zemřelou ženu, dokonce i rodiče vyřkli kladný ortel, který zněl neskutečně. „Ano je to naše dcera.“  Trpěla samomluvou a o sobě mluvila jako o člověku ve třetí osobě, místy dostávala záchvaty smíchu. Felicie musela být převezena do místní nemocnice, pro svůjzubožený zdravotní stav. Lékař její tělo podrobně ohledal, ovšem odpověď na otázku jestli se ve skutečnosti jedná o zombii Felicie, zareagoval negativně. Felicie měla špatně zhojenou zlomeninu končetiny, díky čemu pokulhávala. Tato žena měla nohu zdravou. Samozvaná zombie se nakonec dožila uctihodného věku. Nikdy se nepodařilo zjistit o koho šlo.

Recept na oživení

Fenomén vstávání z hrobů existuje a mnoho lidí je přesvědčeno, že se jejich blízcí někdy vrací domů. Tato na první pohled neuvěřitelná záležitost vychází z mystického náboženství Voodoo s kořeny na Haiti a USA. Traduje se, že mocní čarodějové a vyznavači tohoto kultu znají recept na tajný prášek, který dokáže přivézt k životu jakoukoliv mrtvolu a udělat z ní tak zombii. Směs je vytvořena z lidských kostí, sušené jedovaté ropuchy, ostatky ještěrek a výtažků z rostlin. Takový prášek je podle lékařů vysoce jedovatý a může přivodit stav velmi podobný smrti. I přivolaný lékař je pak bezmocný při určování smrti. Takto omámeného člověka čarodějové ovládají vlivem sugesce. Říkalo se, že z takových lidí měl prezident Francois Duvalier (úřadoval roku 1957-1971) vytvořenou svou osobní armádu.  Jednalo se o poslušné otroky a zcela bezplatnou pracovní sílu. Omámené oběti poslouchali na slovo a na nic se neptali. Mzdu inkasoval vždy ten, kdo je oživil. Je vůbec možné něco takového dokázat? Voodoo zná i lék na to, aby lidské tělo po své smrti nemohlo být oživeno. Dotyčného postačilo pohřbít tváří dolů, naplnit mu ústa hlínou a pro jistotu mu je zašít. Takto bude uchráněn před oživením. Voodoo myslí i na to, jak vrátit nazpět zombii, která už chodí mezi námi. Postačí slaná voda a pozvání k obědu. Zombie si rychle uvědomí, že mezi lidi nepatří a sama se bude chtít vrátit tam, odkud vylezla.

 

Pravda nebo lež?

Jenže ne všichni brali tento fenomén jako zajímavou věc k prozkoumání, někteří se svými imaginárními a podvodnými seancemi snažili na tomto jevu  zbohatnout, nebo si zvednout svou prestiž. Tím se nabízí otázka, kde začíná pravda a kde lež? Jde o pouhé divadlo k upoutání pozornosti na kult Voodoo, nebo se některé případy opírají o pravdu? 

 

Autor: Patrik Chlumecký