Objevena tajemná země v Atlantiku

Objevena tajemná země v Atlantiku

 

Vědcům se podařil opravdu skvostný nález v oblasti severního Atlantiku. Přímo pod mořským dnem byla objevena země, jež se po mnoho let ukrývala před zraky lidí. V určitém období se vyskytovala nad hladinou oceánu, ale poté se opět navrátila do hlubinné propasti temných vod. Své tajemství si vzala sebou na hodně dlouho. Objevenou zemi kryje nános pevniny, jejíž stáří je odhadováno přibližně na 56 milionů let.

 

Atlantida severu

Nikdo tento nález nepojmenuje jinak, než Atlantidou severu. Přesná poloha je stanovena na oblast poblíž britského souostroví nesoucí název Shetlandy. Díky průzkumům těžařské společnosti se přišlo na velmi netradiční nález pod mořským dnem. Ihned začalo masivní bádání, které mělo odhalit o jakou anomálii se jedná. Vědci jsou teprve na počátku svého výzkumu, ale už teď si lámou hlavy, jak je možné, že se tak velký kus pevniny dostal do tohoto pohřbeného stavu. Je snad možné, že zde žila nějaká dávná civilizace, která mohla disponovat moderní technologií, nebo jde o kus země, který nikdo nikdy neobýval? Vše ukáže až podrobná analýza a možné nálezy ostatků dokazující dávný život, ještě před datovaným příchodem prvního člověka. Byl by to bezesporu úžasný objev, který by přepsal dějiny, a do učebnic by se dostala nová zmínka o vzniku života na zemi.

 

Záhadná krajina

Nález má rozlohu 10 000 čtverečných kilometrů. Díky použité moderní technologii vědci získali podrobný náčrt pevniny, než ji navždy pohřbil oceán. Oblast byla velmi pestrá a skrývala několik pohoří, údolí, ale i celé říční toky. Nicky White s nadšením hovoří o krásném zkamenělém útvaru, z kterého se dá číst jako z velmi přesné mapy. První vzorky vyzvednuté nad hladinu prokázaly, že zde musela existovat určitá forma života.  Analýza objevila výskyt uhlí a pylových zrníček, ovšem z toho se můžeme pouze domnívat o skutečnosti, že by zde někdy žili lidé. Nic tomu prozatím nenasvědčuje.

 

Pevnina nevydržela dlouho nad vodou

Z celých 56 milionu let se pevnina nad vodou udržela pouhé tři. Prokazuje to suchá část, která není starší než 2,5 milionů let. Co stálo za příčinou, tak rychlého potopení? Musely zde proběhnout nějaké zvláštní síly, které zemi vyplavily a opět stáhly nazpět pod hladinu oceánu. Podle předního geologa Whita se jedná o velmi krátký časový úsek, který nenasvědšuje žádnému běžnému přírodnímu úkazu, jenž by stál za celým tajemstvím. Zde se muselo odehrát něco zcela odlišného. Kdo nám tedy prozradí více o záhadném potopení, tak velké oblasti?

 

Islandský sloupec

Jako možné vysvětlení se nabízí masivní magmatický proud zvaný  "islandský sloupec". Jeho působení a účinky už známe. Nachází se pod Islandem a geologové připouštějí, že by mohl být příčinou potopení pevniny. Islandský sloupec je označován jako horká skvrna, která svým působením dokáže rozpálit okolní vodu, ohřát zemskou kůru a nadzvednout ji. Přesně takto se to mohlo stát. Pevnina se mohla vlivem ohřevu nadzvednout, a když pak ochladla a klesla, neměla se o co opřít a pohltil ji oceán. Zatím jde o pouhou hypotézu a tvrzení se neopírá o podložené důkazy, takže se nadále můžeme jen domnívat.

 

Pohled biologů

I když z hlediska geologického jde o nevýznamný časový úsek, z pohledu biologického to už tak není. Za dobu 2,5 milionů let se zde mohl vyvinout člověk podobný našemu, takže nemůžeme tuto skutečnost přehlížet. Pátrání bude opředeno velkým tajemstvím a honbou za případnou senzací. Jakýkoliv nález ručně opracovaného nástroje bude velkým úlovkem první kategorie. Není divu, že se kolem místa pohybuje bezpočet badatelů, kteří se vzájemnými silami snaží, co možná nejšetrněji odhalit skryté pravdy. Na nové zprávy z této oblasti si tak budeme muset ještě chvíli počkat.

 

Poslední nález?

Vědci se jednotně shodují, že obdobných nálezů bude v budoucnu stále přibývat. Kdykoliv můžeme objevit záhadnou část země, která bude ukrývat zcela nové poznatky o historii našeho lidstva. Toto je jen první krůček k dalším objevům. Oceány pokrývají značnou část naší planety a proto bude trvat velmi dlouho, než prohledáme všechna místa. kdo ví, co všechno před námi temné hlubiny pochovaly. 

 

Autor: Patrik chlumecký

Diskusní téma: Objevena tajemná země v Atlantiku

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek