Planina Nazca a její tajemství

Planina Nazca a její tajemství

 

Ani se nechce věřit, že od náhodného objevu gigantických kreseb na peruánské náhorní planině Nazca uplynulo téměř šedesát let. A ještě hůře se věří tomu, že za tu dobu jejich výzkum nijak výrazněji nepokročil. Jenom přibývají další a další otazníky. Jenom ty linie jsou stále stejné, dnes jako před šedesáti lety. A pokud je nezničí současná nemilosrdná civilizace, budou tam i za několik tisíc let, stále stejně záhadné.
 

Planina  Nazca skrývá tajemství

Historie průzkumu této naprosto unikátní památky začala 22. června 1941. Historik newyorské Long Island University, dr. Paul Kosok, pátral ve svém jednomotorovém letadle po dávných inckých vodovodech. Místo vodovodu uviděl dvě paralelní čáry, které ho dovedly k nějaké spirále a k dalším, dnes už notoricky známým obrazcům. O pět let později na tuto bizarnost dr. Kosok upozornil německou geografku a matematičku Marii Reicheovou (1903-1998). Té učarovaly natolik, že jejich výzkumu a mapování věnovala celý svůj život. Její hypotéza, že linie jsou astronomicky orientované a že mohly sloužit jako kalendář, se však nepotvrdila, stejně jako jiné hypotézy jiných badatelů. Problematika nazcanských obrazců je velmi obsáhlá a jen sama o sobě by vydala na několik knih. Přesto se pokusíme stručně shrnout to nejdůležitější.
 

Zajímavé obrazce

Na ploše cca 520 km ² je možné rozlišit čtyři základní druhy grafických děl - tzv. pisty, úzké pruhy, geometrické obrazce a vyškrábané kresby. Pisty připomínají ranveje, jsou široké 30-110 metrů a dlouhé až 1.400 m. Úzké pruhy jsou asi metr široké a většinou propojené s pistami. Táhnou se celé dlouhé kilometry a nejdelší je dlouhý nejméně 23 km. Zatím je těchto úzkých pruhů zakresleno asi dva tisíce. Geometrické obrazce představují spirály, klikaté čáry (tzv. "kancelářské sponky"), lichoběžníky, (jeden např. o rozměrech 80 x 3.600 m) nebo jiné zvláštní vzory. Někdy se spojují s vyškrábanými kresbami, jindy se táhnou přes pisty, na nich i pod nimi. Nejznámější vyškrábané kresby představují obrazy ptáků, leguána, velryby, psa, opice, pavouka nebo květiny a zatím jich je známo 32. Každý tento obrazec je tvořen "jedním tahem". a největší z nich, kolibřík, je dlouhý kolem 250 metrů.
 

Záhadbá kresba

Nejzáhadnější kresbou je identifikovaný velmi vzácný amazonský pavouk rodu Ricinulei. Ve skutečnosti jen několik milimetrů dlouhý pavouček je navíc vykreslen naprosto přesně i s rozmnožovacími orgány na prodloužené pravé noze, které je možné pozorovat jen pod mikroskopem. Součástí lokality jsou také podzemní štoly a chodby pod planinou, tzv. puquios. Táhnou se až 20 metrů hluboko pod povrchem a jejich délka se odhaduje na stovky kilometrů. Dodnes v nich teče chladná a čistá voda z okolních hor. Snad se tedy jednalo nějaký vodovodní, zavlažovací nebo odvodňovací systém.
 

Vyzobrazená zvěř

Kromě výše popsaných obrazců se na okolních svazích nacházejí další různá vyobrazení. Jsou to kresby různých zvířat i antropomorfních postav s helmami, anténami kolem hlavy a drapáky místo rukou, vysoké až 40 metrů. Jedna z pist je ozdobena (?) stovkami děr o velikosti lidské postavy, takže z výšky vypadá jako děrná páska. Některé pahorky jsou jakoby seříznuty, na vrcholky jiných se táhnou vyryté kolejnice. Mnoho dalších kreseb a obrazců na své objevitele ještě čeká, protože zmapována je zatím pouze asi jedna čtvrtina všech existujících obrazců.
 

 

Zdroj: www.zahadno.mysteria.cz - Jitka Lenková

 

 

 
***