Potomek dinosaura v Nové Guinei

Potomek dinosaura v Nové Guinei

 

Roku 1940 se cestovatel Miller vydal objevovat krásy Oceánie, přesněji ostrov Papua Nová Guinea. Jeho zpráva hovořila jasně, prý v horách objevil doposud neznámý kmen tamních domorodců Kirrirri. Zaujal ho materiál rohoviny, z kterého měli vyrobené nejrůznější nástroje. Nedokázal určit, jakému zvířeti patří. Když se z domorodců snažil dostat odpověď na otázku, jakému zvířeti patří ten roh, tak se dočkal velice zajímavé odpovědi. Jeden z domorodců nakreslil podobiznu tvora a ukázal směrem do hor, kde bývá. Millera tato nová skutečnost natolik zaujala, že následujícího dne podnikl výpravu do oněch míst. Hledal tvora měřícího 40 stop s dlouhým krkem a tělem. Dle obrázku se daly vyčíst i další skutečnosti. Dlouhý štíhlý ocas, zobákovitá ústa, nebo výrůstky podél celé páteře. Vše je dochováno na filmovém páse, alespoň podle Millerových slov. Filmový dokument nebyl nikdy zveřejněn a je uložen na neznámém místě. Neznámý kmen se od té doby nepodařilo spatřit.

Nejnovější zpráva přišla v roce 1999, kdy vystrašení domorodci vypovídali, že zahlédli obrovského tvora. Podle výpovědí se podobal Millerovu dinosauru. Tvor prý kráčel po zadních nohách a byl velký jako nákladní automobil. Vědci se v reakcích rozcházejí. Někteří nevěří v takového tvora a ti druzí, kteří připouštějí jejich existenci, se domnívají, že by mohlo jít o potomka Hadrosaura, Allosaura, Acrocanthosaura, Albertosaura, Megalosaura a Megaraptora.

 

Autor: Patrik Chlumecký

***