Protivníci Ježíše Krista ve světové mytologii

Protivníci Ježíše Krista ve světové mytologii

 

Dobro má vždy svého protichůdného nepřítele. Dobro a zlo spolu úzcesouvisí. I Bůh měl a doposud má své odvěkké nepřátelé, které usilovali o jeho sesazení. Pojďte poodhalit 3 největší hrozby božstva a seznamte se s pokušiteli harmonické rovnováhy. Na scénu přichází Satan, Lucifer a Antikrist, který z nich myslíte, že je nejhorší?

 

Satan

Tuto mytologickou postavu najdeme jen v trojici takzvaných monoteistických náboženství - jedná se o judaismus, křesťanství a islám. To ale neznamená, že není podobný prvek zastoupený i v jiné věrouce, vzpomeňme například na severského Lokeho nebo Veleta, jednoho ze slovanských bohů. V Knize knih se poprvé objevuje u Joba, pamatuje na něj však i Nový zákon nebo Korán. Podle proroka Mohameda jde o džina vzešlého z ohně

 

Moderní výraz pro Satana, Ďábel, pochází z řeckého pojmu diabolos (překládá se jako "ten, který obviňuje, resp. žalobce, poštvávač a podobně). A jak bývá Satan zobrazen? Obecně nepříliš lichotivě, byť existuje několik jeho obrazů na motivy krásného anděla. Satan je nicméně obvykle umělecky ztvárněn v roli podvodníka, svůdce, vládce temnoty či v podobě zvířete spojeného s negativními emocemi - řeč může být například o starém hadu, často mívá Satan i zvířecí kopyta nebo rohy. Za hadí pojetí Satanova vzezření je ostatně odpovědná kniha Genesis, která jej v Ráji takto zobrazuje.

 

Satan jako takový se dočkal i řady filmových zpracování. Ať už jde o snímek Constantine s Keanu Reevesem, South Park: Peklo na zemi nebo Ďáblova advokáta, v hlavní roli s populárním Al Pacinem.

 

 

Antikrist

Výraz Antikrist pochází z řeckého sousloví antí a christos, což znamená doslova "nepřítel Kristův". Často bývá připodobňován k Luciferovi, Satanovi a podobným obecně negativně laděným bytostem. Pokud si ale vezmeme k ruce Knihu knih, konkrétně Nový zákon, zjistíme, že pojem Antikrist je užíván pro prakticky všechny protivníky křesťanské věrouky.

 

Lucifer

Lucifer bývá používán jako synonymum pro Satana, není to však úplně přesné označení. Doslovný význam slova Lucifer je světlonoš (z řeckého lux = světlo a ferre = nosit) a ještě v době antiky se tak označovala dnešní planeta Venuše. Podle křesťanské (pojeronýmské) mytologie se stal Lucifer kdysi nejvyšším z andělů. Osoboval si ale přílišnou moc a později byl Bohem svržen z nebes, což se týkalo i jeho věrných. Z těchto bytostí se poté stali zlí démoni...

 

Autor: Marek Veverka

Diskusní téma: Protivníci Ježíše Krista ve světové mytologii

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek