Seriál pověr: Kýchnutí

Seriál pověr: Kýchnutí

 

Existuje celá řada zvláštních pověr. Jedna se váže k nahodilému kýchání. Pokud jste tomuto spontánnímu projevu lidské složitosti prozatím nevěnovali větší pozornost, tak dávejte bedlivý pozor. Kýchání vám může přivodit velkou smůlu, pakliže si kýchnete při pozdravu, či při příchodu do místnosti s nově viděnými lidmi. Za starých časů byl tento projev přisuzován božstvu a dokonce se podle kýchnutí věštilo. Zvláště na hřbitovních prostranstvích nesmíte kýchnout vůbec. Je jasné, že to neovlivníte, takže vždy musíte zahnat zlé duchy s větným spojením „na zdraví“ jinak by vás smrt neminula. Ve společnosti přivolává kýchnutí štěstí prvnímu po pravici. Ti, co stojí naproti provinilci to ten den nebudou mít tak lehké.Také si určitě vzpomenete na rčení „Je to pravda“, ano i s tímto je to úzce spjaté, proto si dávejte velký pozor na to, co zrovna říkáte

 

Autor: Patrik Chlumecký