Působení piktogramů na zvěř a hmyz

Působení piktogramů na zvěř a hmyz

 Změny pocitů

Kruhy v obililí jsou a ještě na dlouhou dobu zůstanou velkým fenoménem současné doby. Prokázat původ  vzniku těchto mnohdy monstrózních obrazců je oříškem pro nejednoho badatele. Samozřejmě, ani tento nevysvětlitelný úkaz nenechal některé snaživce chladnými a pokusili se obrazec vytvořit vlastními silami. Musí se jim jedno nechat, zvládnout se to dá a do konce s matematickou přesností, co už však nelze do tohoto chtěného podvodu zakomponovat je záhadná energie, jenž se nad danou lokalitou nachází a ta právě zajíma badatele z celého světa.. Energie, která dokáže v lidech vyvolávat pocity závratí, bolesti hlavy, nevolnost, ale i příjemné, harmonicky sladěné vjemy. Je pravdou, že pokud člověk vědomě vchází do takto postiženého místa, už předem to v něm může podvědomě vyvolávat spletitý provazec vnitřních reakcí. Nechci být přílišným optimistou a tyto lidské pocity proto odsouvám na stranu stolu. Co je ovšem převelice zajímavé, tak tím je chování zvířat a hmyzu, kteří jsou v této otázce naprosto očištěni od nekalých úmyslů vypovídat lživě. Jde o naprosto nenátlakové němé výpovědi.

 

Mrtvé Mouchy

Roku 1998 v britském hrabství Wiltshire se v jednom z mnoha piktogramů nalezlo neskutečné množství uhynulého hmyzu respektive much. Na případu pracovala holandská badatelka Janet Ossebaardová, ovšem do dnešního dne nenalezla uspokojivou odpověď na záhadně uhynulý hmyz. Mouchy byly doslova přilepeny za své sosáky k obilným klasům a zůstala z nich trčet v nejrůznějších úhlech. Po podrobném ohledání se zjistilo, že jejich sosáky ke klasům srostly. Janet při zkoumání narazila na ještě jednu neménně zvláštní věc. Když některé mouchy přilepené ke klasu posbírala, tak se cca po 10. minutách vzpamatovaly a odletěli pryč.

 

Zbloudilí ptáci

Stejně, špatně na tom jsou i naši nejsvobodnější zvířata a tím jsou ptáci. Jakmile se stane, že do vzdušného prostoru proniknou ocitnou se jakoby ve slepotě, ihned začnou zmatkovat a provádět zvláštní a nečekané uhybné manévry. Člověk sledující tento ukáz odsouhlasí, že pták bloudí a působení energie mu přetrhl kontakt s orientací. Po nějaké chvilce se pták vzpamatuje a odlétá pryč. Zvěř, tak zůstává skoro poslední nitkou, která tento fenomén zahaluje do tajemného hávu, která tento úkaz stále ponechává v šuplíku nesoucí název "neobjasněno". 

 

Diskusní téma: Působení piktogramů na zvěř a hmyz

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek